Modificarea Codului Fiscal TVA

1. M.O. 865/22.12 – Hotarare nr. 1618/2008 din 04/12/2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Modificari privind TVA:

  • A fost prelungit teremenul pana la care grupul fiscal se poate constitui numai de catre personae impozabile care sunt considerate mari contribuabili pana la 1 ianuarie 2012 fata de 1 ianuarie 2009 cat era prevazut anterior;
  • Se precizeaza clar ca, in cazul in care cheltuielile refacturate sunt cheltuieli accesorii livrarii sau prestarii unui serviciu, nu se poate aplica structura de comisionardin punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata; de asemenea vin cu precizari mai clare privind aplicarea structurii de comisionar
  • In ceea ce priveste livrarea locuintelor, ca parte a politicii sociale, cu cota redusa de TVA,vanzatorul poate aplica cota de TVA de 5% daca cumparatorul va prezenta o declaratie pe propria raspundere, autentificata de un notar, din care sa rezulte ca acesta nu detine o alta locuinta cumparata cu cota redusa de TVA.Declaratiava fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%. In vederea aplicarii cotei reduse de TVA de 5% pentru locuintele cu suprafata utila de maximum 120 mp, suprafata utila a locuintei, exclusiv anexele gospodaresti, si, dupa caz, a terenului pe care este construita trebuie sa fie inscrise in documentatia cadastrala anexata la actul de vanzare-cumparare incheiat in conditiile legii.
  • Apar precizari privind vanzarea terenurilor pe care sunt construite bunuri immobile. Astfel, terenul pe care este construit un bun imobil, inclusiv terenul aferent unui bun imobil nu mai urmeaza regimul bunului imobil din punct de vedere al TVA-ului atunci cand acestea sunt proprietati indivizibile ci se aplica urmatoarele reguli:
    • terenul pe care s-a edificat constructia urmeaza regimul constructiei, daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei asa cum rezulta din raportul de expertiza;
    • constructia va urma regimul terenului pe care este edificata, daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenuluiasa cum rezulta din raportul de expertiza;
    • daca terenul si constructia au valori egale, asa cum rezulta din raportul de expertiza, regimul corpului funciar va fi stabilit in functie de bunul imobil cu suprafata cea mai mare. Se va avea in vedere suprafata construita desfasurata a constructiei.

Totodata, calificarea unui teren drept construibil sau teren cu alta destinatie, la momentul vanzarii sale de catre proprietar, rezulta din certificatul de urbanism.

Articole asemanatoare

Procedura declararii contribuabililor inactivi

Sentinta irevocabila – banca BRD “pierde” un credit de 300.000 Euro si garantiile aferente. Clientii nu mai trebuie sa restiuie nimic bancii

Noua lege a Evaziunii Fiscale

Timisoara – Noutati la 28.03. 2013. Evaziunea fiscala